tika.oril.valkyries-team.ru

Profile

tika.oril.valkyries-team.ru

Author:tika.oril.valkyries-team.ru
Па мэце правядзення адрозніваюцца пераказы навучальныя і кантрольныя; па спосабу перадачы зыходнага тэксту – падрабязныя, сціслыя і выбарачныя; па характары тэкставага Акрамя навучальных, на ўроках беларускай мовы праводзяцца і кантрольныя пераказы.

Latest journals

Latest comments

Monthly archive

Category

Search form

Display RSS link.

  • кантрольны пераказ па беларускай мове 10 клас выдрын гасцінец 10 12
  • 17 мар 2010 ... Аўтары-складальнікі Н. В. Самедава, Т. М. Саўчук, З. І. Падліпская. 2-е выданне. Пры правядзенні пісьмовага экзамена па беларускай мове за курс базавай школы будуць выкарыстаны тэксты з дадзенага зборніка 2009 і 2010 гадоў выдання. Матэрыялы дапаможніка таксама будуць карысны ...

Link

21964. Выданне ўключае дыктанты і пераказы розных відаў, а таксама метадычныя каментарыі па іх правядзенні. Для школьнікаў Пазакласная работа па беларускай мове і літаратуры Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры Сборник...

Friend request form


20170405230014

10 декабря 2017 годапераказ па беларускай мове дзедава навука;пераказ па беларускай мове дзедава навука}


Ссылка:

http://tika.oril.valkyries-team.ru/engine/t.php?q=пераказ па беларускай мове дзедава навука&uri=8f4eb9024b689ecd2d40040d83b6d69c

Менавіта ён забяспечвае функцыянаванне навукі ў грамадстве. Хоць кожная з яе галін і мае сваю ўласную мову (слоўнікі, алфавіты, паняцці, тэрміны, формулы выражэння сэнсу), аднак усё гэта дапаўняецца і суправаджаецца ў школьнай практыцы словам. А гэта азначае, што беларуская мова з яўляецца. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Пераказ: Доўгачаканае паведамленне - Экзаменационные изложения и пересказы для 11 класса по белорусскому языку. ... Дзедавы гутаркі былі першымі ўрокамі геаграфіі, яны ўво-дзілі ў незнаёмы свет, пашыралі далягляды, прывівалі любоў да роднага краю. Пра што ні расказваў бы Мікіпар, ён заўсёды ... Рэальнае пашырэнне беларускай мовы ў тыя сферы, дзе яна павінна выкарыстоўвацца як дзяржаўная, немагчыма без адпаведнай навуковай базы. ..... форме пераказу. Сёмы раздзел – “Выдатныя асобы беларускага тэатра, кіно і музыкі” – укладаюць тэксты-біяграфіі выдатных тэатральных і. 11 Ліс 2011 ... Мова прайшла доўгі шлях свайго развіцця – ад мовы беларускай народнасці да сучаснай мовы беларускай нацыі. У III тысячагоддзi да н.э. склалася славянская этнiчная супольнасць. Перыяд гэты працягваӯся да сярэдзiны I тысячагоддзя н.э. Славяне карысталiся мовая, якую у навуцы ... Кароткая граматыка беларускай мовы: У 2-х ч. Ч. 1. Фаналогія, марфаналогія, марфалогія / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск: Беларус. навука, 2007. – 351 с. 3. Сучасная ...... хлеб, сухі пераказ; поўны хлопчык, поўны разгром, поўны адказ; гарачы лоб, гарачае ...... пачуў ён дзедаў загад, але і не падумаў ... С.А. Марзан (Частка 1. Гуманітарныя і грамадскія навукі). А.Я. Будзько .... беларуская гісторыя ў мастацка-філасофскім асэнсаванні Максіма Гарэцкага ............. 150. Швед І.А. Вобраз бусла як ..... ных mass-media як для камунiкацыi, спартыўнай тэрмiналогii i мовы, так i для практыкi спартыўных журналiстаў. у беларускай мове. Прывядзіце прыклады з тэксту. о Назавіце словы, у якіх выма¢ленне і напісанне не супадаюць. Выпішыце прыказкі. Абгрунтуйце ...... Дапо¢ніце табліцу характарыстыкай мо¢ных сродка¢, уласцівых гэтаму стылю. Íàâóêîâû ñòûëü навуковыя паведаміць дакладнасць, працы, дакладныя. Такія мовы паліліся,. І пахвальба пайшла такая! — Падаць мне Тэша! — Лось гукае. —. Я разарву яго вантробы,. Бо свет гарыць з яго, хваробы! Падайце: вырву яму ..... ДЗЕДАЎ ЧОВЕН. Міхал вайшоў у хату злосны. — Ах ты, варяце безлітосны! За што ты лаеш? за што хаеш? Што да мяне ты, скажы, маеш? 17 мар 2010 ... Аўтары-складальнікі Н. В. Самедава, Т. М. Саўчук, З. І. Падліпская. 2-е выданне. Пры правядзенні пісьмовага экзамена па беларускай мове за курс базавай школы будуць выкарыстаны тэксты з дадзенага зборніка 2009 і 2010 гадоў выдання. Матэрыялы дапаможніка таксама будуць карысны ...

<< пензаинформ программа проснись и пой на 11 канале отмечает 17 й д | HOME |


トラックバック


tika.oril.valkyries-team.ru


 BLOG TOP Template by the Kiss of Life / Material by MIZUTAMA


copyright © tika.oril.valkyries-team.ru all rights reserved.